تبت يدا أبي لهب وتب(1)
ما أغنى عنه ماله وما كسب(2)
سيصلى نارا ذات لهب(3)
وامرأته حمالة الحطب(4)
في جيدها حبل من مسد(5)
Terjemah :

1.  Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa[1607].
2.  Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
3.  Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
4.  Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar[1608].
5.  Yang di lehernya ada tali dari sabut.
—————————————

[1607]  yang dimaksud dengan kedua tangan abu Lahab ialah abu Lahab sendiri.
[1608]  Pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. isteri abu Lahab disebut pembawa kayu bakar Karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan nabi Muhammad s.a.w. dan kaum muslim. Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut.